Хоби > zlatolin > Варна, при изгрев слънце, на морето за заргана